thu nhập phê duyệt khai thác

منتجاتنا

Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp

04/08/2022· BVR&MT – Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 67/2022/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Theo đó, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) được quy định bằng tỷ lệ (%) giá trị quặng nguyên khai của khu vực khoáng sản []

Quyết định 1858/QĐ-UBND 2022 phê duyệt Phương

25/09/2022· Tư vấn pháp lý liên quan. Bản án liên quan. Quyết định 1858/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Phương án khai thác, sử dụng cảng cá và khu neo đậu tránh trú

Phê duyệt Đề án: Tổ chức lại sản xuất trong khai

23/10/2022· Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 375/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổ chức lại sản xuất trong khai thác hải sả Mục tiêu của đề án là đến năm 2022, cơ bản hoàn thành việc tổ chức lại sản xuất trong khai thác hải sản phù hợp với từng nhóm nghề, từng ngư

Nghị định số 67/2022/NĐ-CP của Chính phủ : Quy

13/08/2022· Khi nhận được văn bản phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, chậm nhất là 10 ngày làm việc, Cục Thuế địa phương nơi có khu vực khoáng sản được cấp phép khai thác ra thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản gửi tổ chức, cá nhân được cấp quyền

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo,

- 123doc - thư viện trực tuyến, download tài liệu, tải tài liệu, sách, sách số, ebook, audio book, sách nói hàng đầu Việt Nam

Quyết định 295/QĐ-TTg 2022 lập Quy hoạch thăm

Quyết định 295/QĐ-TTg 2022 lập Quy hoạch thăm dò khai thác chế biến sử dụng các loại khoáng sản. Quyết định 295/QĐ-TTg năm 2022 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2022-2022, tầm

Đề xuất miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài

16/07/2022· Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước giai đoạn từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2022 đối với các tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước đã được phê duyệt tiền

Phê duyệt Đề án: Tổ chức lại sản xuất trong khai

01/03/2022· Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 375/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổ chức lại sản xuất trong khai thác hải sả Mục tiêu của đề án là đến năm 2022, cơ bản hoàn thành việc tổ chức lại sản xuất trong khai thác hải sản phù hợp với từng nhóm nghề, từng ngư trường nhằm nâng cao hiệu quả và

Thủ tục Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng

Thủ tục Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Truy cập nội dung luôn. Đăng nhập Menu. Trang chủ ; Mobile ; Giới thiệu . Cơ cấu tổ chức; Tin tức . Tin tức - Sự kiện; Quy hoạch - Kế hoạch; Hướng dẫn thực hiện TTHC bằng video;

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 2m3/giây trở lên; phát điện với công suất lắp máy từ kw trở lên; mục đích khác với lưu lượng từ m3/ngày trở lên

Quy định mới về phương pháp tính, mức thu tiền

Quy định mới về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 25/10/2022 08:26:07 Xem cỡ chữ Ngày 31/7/2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2022/NĐ-CP Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thay thế cho Nghị định số 203

Công nhận các "khu du lịch", "điểm du lịch": Tạo cơ

21/05/2022· Công nhận các "khu du lịch", "điểm du lịch": Tạo cơ sở để khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch. Các khu, điểm du lịch hình thành trên cơ sở nguồn tài nguyên du lịch phong phú; để rồi đến lượt nó, các khu, điểm du lịch hoạt động hiệu quả sẽ góp phần khai thác hiệu quả và bền vững nguồn tài

Thủ tướng phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch

23/01/2022· Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2022 - 2022, tầm nhìn đến năm 2022. Mục tiêu tổng quát quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng

Quyết định 295/QĐ-TTg 2022 nhiệm vụ lập Quy

25/02/2022· Ngày 25/02/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 295/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2022 - 2022, tầm nhìn đến năm 2022.

QUY ĐỊNH NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ KÊ KHAI TÀI SẢN

09/11/2022· Thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia vị kiểm soát tài sản, thu nhập phải được lưu trữ đầy đủ, chính xác; khai thác, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; bảo đảm yêu cầu của việc kiểm soát tài sản, thu nhập, công tác quản lý nhà

Hướng dẫn thu tiền cấp quyền khai thác và sử

23/12/2022· Theo hướng dẫn dự thảo, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, ban hành quyết định phê duyệt, hoặc điều chỉnh, thông báo thu tiền, hoặc điều chỉnh, văn bản khác (nếu có) về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, hoặc thông báo cho cục thuế nơi có hoạt động khai thác

Hướng dẫn đối tượng khai thác khoáng sản chịu

"2. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau đây: a) Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 10 của Luật này.

Trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương lập hãng

08/01/2022· Nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, KiteAir sẽ hoàn tất các thủ tục để bắt đầu khai thác từ quý II/2022. Trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương lập hãng hàng không KiteAir (Ảnh Internet) Theo phân tích tài chính của Dự án, dự kiến, tổng giá trị hiện tại ròng

Thủ Tục Và Điều Kiện Khai Thác Cát (Thủ Tục Cập

2. Điều kiện kinh doanh khai thác cát được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Phê duyệt Đề án thu nhập số liệu thống kê nghề

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3123/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án triển khai nhiệm vụ thu thập số liệu thống kê nghề khai thác hải sản tỉnh Nghệ An đến năm 2022.

Trình tự, thủ tục khai thác, tận dụng, tận thu gỗ,

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác và trả kết quả cho chủ rừng. - Tổ chức khai thác và nghiệm thu

Hướng dẫn thu tiền cấp quyền khai thác và sử dụng

23/12/2022· Trường hợp nộp tiền cấp quyền khai thác, hoặc sử dụng tài nguyên nhiều lần cho cả thời hạn được giao, thực hiện như sau: Với lần đầu, chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ quyết định phê duyệt, thông báo thu tiền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cục thuế địa phương nơi có hoạt động khai thác tài nguyên ban hành thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác

Quyết định 144/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch

10/01/2022· Quyết định 144/QĐ-UBND năm 2022 về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2022, định hướng đến năm 2022 (ngoài các khu vực quy hoạch khoáng sản chung cả nước đã được công bố) do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban

Luật đát đai và khai thác gỗ keo - THU VIEN PHAP

18/10/2022· Năm 1988 tôi có khai thác 1 mảnh đát hoang diện tích 9000 mét vuông. để tăng thêm thu nhập cho gia đình, đất đó là đất rừng nên được khai thác trồng rừng. Đến năm 2022 gia đình tôi đã trồng cây gỗ keo cây lâm năm để giữ đất, đến nay đã được 12 năm. vì trồng nhiều

يمكنك طلب معاودة الاتصال ، وسوف نتصل بك!

طلب معاودة الاتصال